Privat sjukvård i centrala Karlstad

Hem


Vår mottagning är helprivat utan avtal med landstingsdriven vård, det innebär att vården inte subventioneras och omfattas inte heller av högkostnadsskydd. Detta innebär i sin tur att vården vi bedriver inte är reglerad via landstinget, utan vi bedriver självständigt vård i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskap. Vår tanke är att ge ett alternativ till landstingsvården. Kort sagt så vi bestämmer själva hur sjukvården ska bedrivas.

Med detta sagt så bedriver vi självklart sjukvård som är förenlig med socialstyrelsens föreskrifter. Vi arbetar efter devisen att alltid erbjuda det bästa för våra patienter. Vi erbjuder en helprivat allmänläkarmottagning med sedvanlig sjukvård, intygsskrivande och hälsokontroller. Vi har även avtal med de ledande försäkringsbolagen för att ta emot privata sjukförsäkringskunder.

Vårt motto är att ha patienten i centrum och erbjuda snabb och kompetent vård.